به ایران میروییییییییییییییم

سلام

من دارم میرم ایران....الان به شدت به یاد بنفشه هستم و دلم نمیاد خوشحالی کنم..

اما آرزو میکنم هر کسی که دلش تنگ شده زود زود بتونه بره ایران

 

/ 4 نظر / 30 بازدید
كويريات

آخی من هم ایران می خوام خیلی خوش بگذره مواظب خودت باش

بنفشه

مرسی عزیزم...خیلی بهت خوش بگذره[ماچ]

نیلی

خوش بگذره سمیه جونم... خیلی خوش بگذره... جای مارو هم خالی کن