تبعیدگاه

دو روزیه که دوران بحرانی گرما بالاخره تموم شده!! دورانیکه در ١۵٠ سال اخیر بیسابقه بوده و تو این مدت هم کللی جنگل و خونه آتیش گرفت و وسایل نقلیه عمومی مختل شد و .... و ما هم این وسط رسما پختیدیم!!

کم کم دارم میفهمم چرا استرالیا قبلا تبعیدگاه بوده

/ 4 نظر / 13 بازدید
مهـــــــــران

من و تو خیلی وقته به این دنیا تبعید شدیم و خودمان هم خبر نداریم. مهران - "کهنه درخت"

nadia

salam webloge jalebi bud matalebetun rajebe vietnam khundani bud movafagh bashid