به ایران میروییییییییییییییم
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٥  

سلام

من دارم میرم ایران....الان به شدت به یاد بنفشه هستم و دلم نمیاد خوشحالی کنم..

اما آرزو میکنم هر کسی که دلش تنگ شده زود زود بتونه بره ایران