دیگه بسه دیگه بسه انتظار
ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٦  

مدتیه که باز من منتظرم..مرحله اخیر انتظار ١۴ روز کاریش سپری شده و گویا ۶ روز کاری دیگش مونده که بعد از اون وارد یه مرحله انتظار حدودا ٢ ماهه میشم و اگه نتیجه هر ٢ مرحله مثبت بود یه حول و قوه الهی وارد مرجله بعد که ۶ماهست میشم بعدش یه ١ماهه و ۶ماهه دیگه!!  امیدوارم به مراحل انتظار پیشبینی نشده برنخورم

شایان ذکر است که کلللی انتظار ثمربخش کشیدم تا به اینجا برسم